Szervezői interjúk a Keresztény mártírium nemzetközi emlékkonferencia kapcsán

“Mi hiszünk abban, hogy a hit nem mítosz, a hit valóság, és ezt jól kifejezi az Egyház fogalmi gyakorlata, amely kezdettől fogva logoszként (és nem mítoszként) hivatkozik a maga alapjára, az Igére és misztériumára. A keresztény hit valós történelemben él, mert alapja, az Ige – a szintén kultúraszervező mítosszal ellentétben – az emberi időben testté lett. A Logosz a történelemben testesült meg, közöttünk él. Ezért vannak az üdvösségnek helyszínei, mint Betlehem, vagy mint az Apor Vilmosra leadott géppisztolysorozat golyónyomai, amelyek a mai napig láthatók a győri püspökvár pincéjében. Amikor a hitnek és a hitért való helytállásnak olyan élő nyomaival találkozunk, mint az egyházüldözés tanúságtevőinek mindnyájunkat megérintő személyes példája, mi is megérinthetjük a velünk élő Isten történetét. Erről szeretnénk tanúságot tenni.”

Az alábbiakban egyesületünk által adott, az egyházi sajtó mérvadó Kárpát-medencei orgánumai által közölt előzetes megnyilatkozások olvashatók február 9-i konferenciánkról.

Parókia.hu

MagyarKurír.hu

Forrás: magyarkurir.hu

Comments are closed.